Brugsanvisning til gasvarmeovn​

 

Opstilling: Gasvarmeren skal opstilles, så den peger ind mod rummets midte, og på sikker afstand af vægge og letantændelige materialer. Gasvarmeren skal anbringes på et plant og stabilt underlag.

Tænding af gasvarmeren (se evt. nedenstående billede):

  1. Monter regulatoren (A) på gasflasken VÆR OBS på at regulatoren (A) klikkes korrekt på gasflasken og Åben herefter regulatoren (A) på gasflasken! Tryk effektvælgeren (B) ned, drej den til position START, og hold den nede i cirka 30 sek.
  2. Tryk på tændingsknappen (C) et par gange, mens effektvælgeren (B) stadig holdes nede, til vågeblusset i varmeelementet tændes.
  3. Hold derefter effektvælgeren (B) nede i ca. 30 sek. Og herefter drejes effektvælgeren (B) for den ønskede effekt:​

* Lav effekt

** Medium effekt

*** Høj effekt’

Slukning af gasvarmeren: Drej effektvælgeren (B) til position 0.

HUSK luk regulatoren (A) på gasflasken helt.

Hvis der er problemer med gasvarmeren, ring til vagttelefon på 5943 1132 og tryk 0

Cookie-indstillinger